آموزش تفریخ تخم نوغان

437/00 1400/01/14 رسانه ای 55 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 3

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 11

دیدگاه ها 1

همرسانی 0

جزییات دانش رسانه ای

حوزه دانش :

مدیریت واحدهای پرورش کرم ابریشم

توضیحات :

قدمت پرورش کرم ابریشم در ایران به ۴۰۰ سال قبل و در عهد صفویه بر میگردد.از انجا که در نوغانداری، مهمترین مرحله، مرحله ایست که تخم ها تبدیل به کرم میشوند، و کاهش درصد تلفات تخم بسیار حائز اهمیت میباشد، در این ویدیو، نحوه صحیح تفریخ نمودن تخم نوغان، به علافمندان آموزش داده میشود.

واژگان کلیدی :

نوغان, تفریخ تخم,شرایط تاریکی

مستندات :

ورود / ثبت نام

چکیده ترویجی :

قدمت پرورش کرم ابریشم در ایران به ۴۰۰ سال قبل و در عهد صفویه بر میگردد.از انجا که در نوغانداری، مهمترین مرحله، مرحله ایست که تخم ها تبدیل به کرم میشوند، و کاهش درصد تلفات تخم بسیار حائز اهمیت میباشد، در این ویدیو، نحوه صحیح تفریخ نمودن تخم نوغان، به علافمندان آموزش داده میشود.

همرسانی

دیدگاه ها

  • عباس رحیمی
  • 1400/01/15

در مورد پرورش کرم ابرایشم کلیپ آموزشی بسیار خوب و مفیدی است.سپاسگزاریم.