مهرانه سپاسی

  • 371.5

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / ساری
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / حشره شناسی
8
تعداد فعالیت های دانشی
11
تعداد بازدید پروفایل
22
تعداد دانلود ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (8)