مهرانه سپاسی

  • 371.5

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / ساری
مدرک/رشته تحصیلی
دکترا / حشره شناسی
8
تعداد فعالیت های دانشی
12
تعداد بازدید پروفایل
22
تعداد دانلود ها
18
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
4
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
2
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (8)