محمدرضا عظیمی پارسا

  • 280

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / مهندسی صنایع
6
تعداد فعالیت های دانشی
17
تعداد بازدید پروفایل
23
تعداد دانلود ها

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (6)