مریم سرائی

  • 143

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / تنکابن
مدرک/رشته تحصیلی
فوق لیسانس / زراعت
2
تعداد فعالیت های دانشی
2
تعداد بازدید پروفایل
7
تعداد دانلود ها

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (2)