سیدحسین محسنی

  • 379

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران
مدرک/رشته تحصیلی
دکترا / زراعت
6
تعداد فعالیت های دانشی
3
تعداد بازدید پروفایل
7
تعداد دانلود ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (6)