سیدوحید دانشیار

  • 190

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / علوم دامی
5
تعداد فعالیت های دانشی
8
تعداد بازدید پروفایل
9
تعداد دانلود ها

افتخارات

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (5)