فرشته ابراهیم زاده عمرانی

  • 184

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / آمل
مدرک/رشته تحصیلی
فوق لیسانس / باغبانی
3
تعداد فعالیت های دانشی
3
تعداد بازدید پروفایل
7
تعداد دانلود ها

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (3)

بررسی تاثیر بسترها و تراکم های گوناگون کشت بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی ) Mentha piperita L.

اسفند 1399

به منظور بررسی اثر بررسی تاثیر بسترها و تراکم های گوناگون کشت بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و میزان ...

مشاهده جزییات