پری بیابانی

  • 457

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / آمل
مدرک/رشته تحصیلی
لیسانس / ترویج وآموزش کشاورزی
6
تعداد فعالیت های دانشی
6
تعداد بازدید پروفایل
10
تعداد دانلود ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (6)