نسترن صلحی اسکویی

  • 277

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / قائم‌شهر
مدرک/رشته تحصیلی
فوق لیسانس / زراعت
4
تعداد فعالیت های دانشی
3
تعداد بازدید پروفایل
5
تعداد دانلود ها

مهارت ها و تخصص ها

افتخارات

کسب رتبه اول دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی

مشاهده موارد بیشتر

کسب رتبه اول دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی

کسب رتبه اول دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد

کسب رتبه ناظر نمونه برنج شهرستان سال 86

کسب مقام سوم رشته ترتیل در بیست و هفتمین دوره مسابقات قرآنی استانی

کسب کارشناس (کارمند) نمونه جهادکشاورزی شهرستان سال 95

کسب تقدیرنامه از استانداری به دلیل حضور در سامانه 111 ارتباط مردمی

کسب تقدیرنامه از ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان به دلیل تلاش در سامانه سامد

کسب تقدیر نامه از تلاشهای کارشناس مروج شهرستان سال 95

کسب تقدیر نامه از تلاشهای کارشناس مروج شهرستان سال 96

کسب لوح تقدیر به منظور مشارکت در طرح مبارزه بیولوژیک

کسب لوح تقدیر به منظور ترویج و اشاعه بیمه محصولات کشاورزی

کسب لوح تقدیر به دلیل توسعه و ترویج کشت کلزا

کسب لوح تقدیرنظارت برنج از شورای اسلامی روستای پایلوت 86 و 87

کسب لوح تقدیرنظارت برنج از شورای اسلامی روستای پایلوت 88 و 89

کسب لوح تقدیر برای تلاش مروج در راستای اجرای نظام ترویج از معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان

کسب مقام سوم مسابقات قصه گویی سازمان جهاد کشاورزی استان در سال 1391

کسب لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری در سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393

کسب لوح تقدیر از فرماندار محترم شهرستان قائمشهر برای حضور در سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393

جزییات کمتر

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (4)