مریم رستمی

  • 488

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / حشره شناسی کشاورزی
7
تعداد فعالیت های دانشی
4
تعداد بازدید پروفایل
11
تعداد دانلود ها

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (7)