مطهره السادات دهقانی

  • 1278

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / ساری
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / ترویج وآموزش کشاورزی
23
تعداد فعالیت های دانشی
6
تعداد بازدید پروفایل
13
تعداد دانلود ها

مهارت ها و تخصص ها

افتخارات

عضو شورای هماهنگی کانون یادگیری استان مازندران

مشاهده موارد بیشتر

عضو شورای هماهنگی کانون یادگیری استان مازندران

عضو کمیته کارشناسی تهیه متون و اطلاعات کشاورزی

عضو کمیته اجرایی پایلوت های تغذیه در استان مازندران

دارای رتبه یک مهندسین مشاور حقیقی در رشته ترویج و آموزش کشاورزی

شرکت در دوره آموزشی OVOP (یک روستا یک محصول)

گواهی شرکت در دوره اموزشی ovop توسط jiCA

جزییات کمتر

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (23)

بررسی نقش تعاونی های جنگل نشین در ارتباط با احیاء جنگل/ مطالعه موردی در حوزه اداره کل منابع طبیعی/ آبخیز داری استان مازندران- ساری

خرداد 1400

نقش منابع¬طبیعی به خصوص جنگل¬ها از جوانب متعددی حائز اهمیت می¬باشد. در مهم¬ترین حالت این منابع به عن ...

مشاهده جزییات