مریم شفیعی

  • 272

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / علوم دامی
3
تعداد فعالیت های دانشی
5
تعداد بازدید پروفایل
7
تعداد دانلود ها

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (3)