محمدرضا عظیمی پارسا

  • 291

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / مهندسی صنایع
6
تعداد فعالیت های دانشی
18
تعداد بازدید پروفایل
24
تعداد دانلود ها
7
فعالیت ها در انجمن ها
1
تعداد سوال ها
8
تعداد پاسخ ها
1
کامنت گذاری در دانش ها
1
تعداد اعلام بکارگیری دانش

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (6)