فاطره غلامپورمرزونی

  • 12

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / بابل
مدرک/رشته تحصیلی
فوق لیسانس / زراعت
0
تعداد فعالیت های دانشی
4
تعداد بازدید پروفایل
0
تعداد دانلود ها
0
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
4
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (0)