حسین احمدی گرجی

  • 1120

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / ساری
مدرک/رشته تحصیلی
دکترا / ترویج و اموزش کشاورزی
16
تعداد فعالیت های دانشی
47
تعداد بازدید پروفایل
25
تعداد دانلود ها
5
فعالیت ها در انجمن ها
5
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
5
تعداد اعلام بکارگیری دانش

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (16)

راهکارهای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی پسماند نهاده‌های شیمیایی از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و محیط‌زیست شهرستان ساری

بهمن 1399

مطالعه حاضر با هدف شناسایی راهکارهای کاهش مخاطرات زیست محیطی پسماند نهاده های شیمیایی از دیدگاه کارش ...

مشاهده جزییات

شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تغییر کاربری زمین های کشاورزی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ساری، استان مازندران

بهمن 1399

با رشد روزافزون جمعیت و صنعتی شدن جوامع بشری، امروزه شاهد تغییرات چشمگیری در کاربری اراضی کشاورزی بو ...

مشاهده جزییات