بهرام محمدپورشکتایی

  • 74

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / ساری
مدرک/رشته تحصیلی
لیسانس / تولیدات گیاهی
1
تعداد فعالیت های دانشی
6
تعداد بازدید پروفایل
7
تعداد دانلود ها
3
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
1
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (1)