ملیحه السادات قدیری

  • 275

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / بیماری شناسی گیاهی
13
تعداد فعالیت های دانشی
6
تعداد بازدید پروفایل
8
تعداد دانلود ها
4
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
5
تعداد اعلام بکارگیری دانش

مهارت ها و تخصص ها

افتخارات

چاپ مقاله در ماهنامه مروج مازندران شماره 44 در خصوص انبار داری صحیح مرکبات

مشاهده موارد بیشتر

چاپ مقاله در ماهنامه مروج مازندران شماره 44 در خصوص انبار داری صحیح مرکبات

چاپ مقاله در ماهنامه مروج مازندران 31 در خصوص بالشتک مرکبات

چاپ مقاله در ماهنامه مروج مازندران شماره 54 در خصوص گیاه وتیور دانلود

چاپ مقاله در ماهنامه مروج مازندران شماره 33در خصوص گیاه به لیمو

چاپ مقاله در ماهنامه مروج مازندران شماره 51 در خصوص کشت توت فرنگی

چاپ مقاله در ماهنامه مروج مازندران شماره 45 و 46 در خصوص کشت هیدروپونیک

چاپ مقاله در ماهنامه مروج مازندران 34و35 در خصوص سوسک سیاه گندم

چاپ مقاله در ماهنامه مروج مازندران شماره37و 38در خصوص اسطخودوس و خواص دارویی ان دانلود

چاپ مقاله در ماهنامه مروج مازندران شماره 47و48 در خصوص اشنایی با گیاه السترومریا دانلود

چاپ مقاله در ماهنامه مروج مازندران شماره 49 و 50 در خصوص انچه باید درباره کیوی و کاشت ان بدانیم دانلود

چاپ مقاله در ماهنامه مروج مازندران شماره 59و 60 در خصوص دیوارسبز- بام سبز

چاپ مقاله در ماهنامه مروج مازندران شماره 59و 60 در خصوص روشهای جلوگیری از سرمازدگی درختان

چاپ مقاله در ماهنامه مروج مازندران شماره 68 در خصوص پوسیدگی ناف مرکبات

چاپ مقاله در ماهنامه مروج مازندران شماره 32در خصوص بیماری پوسیدگی اسکروتینیایی ساقه کلزا

جزییات کمتر

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (13)