سیده صدیقه کاظمی

  • 109.4

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / آمل
مدرک/رشته تحصیلی
لیسانس / زراعت واصلاح نباتات
3
تعداد فعالیت های دانشی
7
تعداد بازدید پروفایل
12
تعداد دانلود ها
0
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
12
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (3)