رقیه قلندری

  • 22

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / بهشهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / فناوری اطلاعات
0
تعداد فعالیت های دانشی
3
تعداد بازدید پروفایل
0
تعداد دانلود ها
1
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
2
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (0)