بنت الهدی بحری

  • 8

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / رامسر
مدرک/رشته تحصیلی
فوق لیسانس / بیماری شناسی گیاهی
0
تعداد فعالیت های دانشی
1
تعداد بازدید پروفایل
0
تعداد دانلود ها
4
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (0)