سحر علیزاده

  • 6

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / چالوس
مدرک/رشته تحصیلی
فوق لیسانس / زراعت
0
تعداد فعالیت های دانشی
2
تعداد بازدید پروفایل
0
تعداد دانلود ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (0)