سیده شهربانو فرحمندکناری

  • 27

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / فریدون‌کنار
مدرک/رشته تحصیلی
فوق لیسانس / مهندسی کشاورزی - آبیاری
0
تعداد فعالیت های دانشی
2
تعداد بازدید پروفایل
0
تعداد دانلود ها
12
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
1
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (0)