لطفا منتظر بمانید

مدیریت دانش سازمانی

با سلام و احترام؛ با توجه به اهمیت روز افزون پیاده‌سازی فرآیندهای مدیریت دانش در وزارت جهادکشاورزی، سازمان جهادکشاورزی مازندران، اولین مجری طرح‌ مدیریت دانش در وزارت جهادکشاورزی، با هدف ارزیابی کلی وضعیت اجرای مدیریت دانش در کلیه سازمان‌های زیر مجموعه وزارت جهادکشاورزی، اقدام به انجام یک پژوهش میدانی نموده است. در این راستا از شما همکار و خبره گرامی تقاضا داریم با تخصیص زمان کوتاهی از وقت خود جهت پاسخگویی دقیق به سوالات این پرسشنامه، ما را در این امر مهم یاری نمایید.

در صورت فعال بودن "امکان بازگشت به سوال قبلی"، از دکمه های قرار داده شده ی "قبلی و بعدی" استفاده کنید. در صورت فعال بودن "امکان بازگشت به سوال قبلی"، از دکمه های قرار داده شده ی "قبلی و بعدی" استفاده کنید. در صورت فعال بودن "امکان بازگشت به سوال قبلی"، از دکمه های قرار داده شده ی "قبلی و بعدی" استفاده کنید. در صورت فعال بودن "امکان بازگشت به سوال قبلی"، از دکمه های قرار داده شده ی "قبلی و بعدی" استفاده کنید. در صورت فعال بودن "امکان بازگشت به سوال قبلی"، از دکمه های قرار داده شده ی "قبلی و بعدی" استفاده کنید. در صورت فعال بودن "امکان بازگشت به سوال قبلی"، از دکمه های قرار داده شده ی "قبلی و بعدی" استفاده کنید. در صورت فعال بودن "امکان بازگشت به سوال قبلی"، از دکمه های قرار داده شده ی "قبلی و بعدی" استفاده کنید. در صورت فعال بودن "امکان بازگشت به سوال قبلی"، از دکمه های قرار داده شده ی "قبلی و بعدی" استفاده کنید. در صورت فعال بودن "امکان بازگشت به سوال قبلی"، از دکمه های قرار داده شده ی "قبلی و بعدی" استفاده کنید. در صورت فعال بودن "امکان بازگشت به سوال قبلی"، از دکمه های قرار داده شده ی "قبلی و بعدی" استفاده کنید.

امکان تلاش مجدد

8

نمره قبولی

50 درصد از 100 درصد

زمان کل آزمون

نا محدود

تعداد سوالات

15