30 چالش کشاورزی در مازندران

258/99 1399/10/28 یافته های علمی 80 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 12

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

واژگان کلیدی :

نام نشریه / همایش :

https://www.irna.ir/news/81365126/30

چکیده ترویجی :

در جهان امروز یکی از مهمترین و اساسی ترین بخش های اقتصادی در هر کشور مسئله امنیت غذایی و به تبع آن توجه خاص به بخش کشاورزی به عنوان منبع تولیدات متنوع غذایی است بطوریکه در حال حاضر کشورهایی که هم اکنون به عنوان کشورهای پیشرفته و توسعه یافته مطرح می باشند بزرگترین موفقیت آنها ، خود اتکایی کامل و در بسیاری جهات خودکفایی در تولیدات محصولات متنوع غذایی است که در این راه گام های مستحکمی برداشته اند. از آنجائیکه در سالهای اخیر میهن اسلامیمان به دلیل پا فشاری بر استقلال سیاسی و اقتصادی خود مورد تهاجم ناجوانمردانه کشورهای استکباری با سلاح تحریم های همه جانبه قرار گرفته است بنابراین برای مقابله با این حربه ، آنچه که بیش از پیش مورد ضرورت جامعه می باشد استفاده از قابلیت ها و توانمندی های درونی جامعه بخصوص بخش کشاورزی است که با کمترین ارزبری می توان علاوه بر ارزآوری فراوان برای کشور، موجبات رشد اشتغال و افزایش تولید مولد و همچنین خوداتکایی و خودکفایی را در تولید تمامی محصولات غذایی اساسی برای کشور به ارمغان آورد. بدون شک یکی از مهمترین شاخص های تحقق اقتصاد مقاومتی درتمامی ابعاد توجه خاص به توسعه بخش کشاورزی است و اولین گام در این زمینه شناخت عوامل آسیب زاد و بازدارنده توسعه بخش کشاورزی است تا با بر طرف نمودن این عوامل شاهد رونق و توسعه بیش از پیش بخش کشاورزی در کشور باشیم، در راستای این مهم که به 30 چالش و آسیب بازدارنده بر سر راه توسعه بخش کشاورزی این مقاله پرداخته می شود.

مستندات انتشار مقاله :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها