آنچه باید درباره کیوی و کاشت ان بدانیم

340/99 1399/12/10 یافته علمی 60 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 2

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته علمی

زمینه :

مرکبات ومیوه های نیمه گرمسیری

منبع یافته علمی :

• .http://database.irandoc.ac.ir • www.mdplant.blogfa.com • www.aftab.ir • www.darmangaronline.com

چکیده :

کشت کیوی

مستندات :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها