کک نباتی در کلزا

385/99 1399/12/17 یافته های علمی 56 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

دانه های روغنی

نام نشریه / همایش :

مقاله ها معتبر ثبت شده

چکیده ترویجی :

شناخت افت کک نباتی کلزا و روشهای مبارزه با ان

مستندات انتشار مقاله :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها