کشاورزی زیستی و تقاضای جهانی محصولات زیستی

400/99 1399/12/24 یافته های علمی 52 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

ترویج و آموزش کشاورزی

نام نشریه / همایش :

ماهنامه مروج مازندران. فروردین و اردیبهشت 94

چکیده ترویجی :

نیاکان ما کشاورزی را به شکل زیستی آن انجام میدادند ولی رشد جمعیت و تقاضای بیشتر برای مواد غذایی سبب شد که انسان حریصانه به کودهای شیمیایی روی آورد. روند استفاده از کودها و سموم شیمیایی سبب آلودگی خاک و اسیدی سازی آن و آلودگی آب های زیرزمینی و آب های روان شده است به شکلی که فضاهای به وسعت چندکیلومتر مربع در اقیانوس ها دیگر هیچ موجود زنده ای زندگی نمیکند و آن را به اصطلاح فضای مرده می نامند. کشاورزی زیستی سیستمی است که در صورتیکه از طرف مردم و دولت و نهادهای غیردولتی به آن توجه شود می تواند منجر به حفاظت و حاصلخیزی خاک در بلند مدت؛ سلامت و تولید بالای محصولات گیاهی و دامی، بالابردن کیفیت و اهمیت غذایی، اثرات مثبت اجتماعی، بازار مناسب و صرفه اقتصادی گردد.

مستندات انتشار مقاله :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها