برداشت کلزا

427/00 1400/01/06 یافته های علمی 53 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

دانه های روغنی

نام نشریه / همایش :

ماهنامه مروج مازندران. شماره 49 و 50 اردیبهشت 1396

چکیده ترویجی :

یکی از عوامل مؤثر در میزان کیفیت روغن و همچنین کاهش خسارات ناشی از برداشت، زمان برداشت است. برداشت محصول کاری بسیار حساس است و به خاطر ریز بودن دانه و نرسیدن همزمان آنها، تلفات می تواند زیاد و سنگین باشد. به طوری که برداشت زود هنگام کلزا به دلیل سبز بودن دانه و افزایش میزان کلروفیل و همچنین به دلیل رطوبت بالای دانه های خیس، ضمن بالا رفتن هزینه های خشک کردن، زمینه فعالیت و رشد کپک را نیز به وجود می آورد.

مستندات انتشار مقاله :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها