خاک بستر حیات

428/00 1400/01/06 یافته های علمی 55 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 5

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

فعالیت های پژوهشی

نام نشریه / همایش :

ماهنامه مروج مازندران. ویژه نامه هفته خاک 1396

چکیده ترویجی :

خاک یکی از منابع مهم و ارزشمند طبیعت است. بدون داشتن خاک سالم، حیات و زندگی روی زمین امکان پذیر نخواهد بود. خاک؛ مهربان، بخشنده و دوست خوبی است. اما اگر این دوستی را دانسته یا ندانسته به دشمنی بدل کنیم، خاک دشمنی سرسخت است و ما از این دشمن سودی نخواهیم برد و در این جنگ خودساخته بی گمان شکست سختی خواهیم خورد.

مستندات انتشار مقاله :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها