کشاورزی هسته ای با بذرهای اتمی (قسمت اول)

423/00 1400/01/06 یافته های علمی 55 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

تسهیلگران

نام نشریه / همایش :

ماهنامه مروج مازندران. شماره بیست و هشت تیر 1394

چکیده ترویجی :

انرژی هسته ای خدمات برجسته ای در زمینه های مختلف دارد که مهم ترین خدمت آن را می توان در بخش کشاورزی در نظر گرفت. امروزه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه متداول است و ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تحقیقات هسته ای خود را دنبال می کند. آنچه بیشتر در این مطلب مورد توجه است کاربردهای متفاوت انرژی هسته ای بخصوص در بخش کشاورزی است. موضوعی که ممکن است بسیاری از مردم با آن آشنا نباشند.

مستندات انتشار مقاله :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها