مدیریت علف های هرز در شالیزار

435/00 1400/01/10 یافته های علمی 63 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 7

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

غلات

نام نشریه / همایش :

مقالات علمی و نشریه ترویجی اینترنت

چکیده ترویجی :

در مزارع برنج علاوه بر آفات و بیماری ها، علفهای هرز نیز خسارت زیادی به این محصول وارد می کنند. علفهای هرز با رقابت جهت کسب آب، مواد غذایی و زمین موجب کاهش عملکرد برنج گردیده و کاهش ارزش اقتصادی آن را در پی دارند. بنابراین با کنترل علف هرز میتوان از ایجاد خسارت اقتصادی جلوگیری کرد..

مستندات انتشار مقاله :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها