بیماری خشکیدگی سرشاخه‌ های مرکبات و روش‌های مدیریت آن

464/00 1400/02/22 یافته های علمی 80 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 7

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

مرکبات ومیوه های نیمه گرمسیری

نام نشریه / همایش :

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

چکیده ترویجی :

مرکبات در ایران سطح زیر کشت نسبتا وسیعی را به خود اختصاص داده و نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور ایفا میکند. یکی از عوامل تهدید کنندهی باغهای مرکبات در ایران و به ویژه در مناطق گرم جنوبی، بیماری خشکیدگیسرشاخه های مرکبات است. علایم بیماری به صورت پژمردگی و خشکیدگی سرشاخه های درختان مشاهده میشود.در برخی موارد روی سرشاخه ها و تنه ی درختان آلوده، شکافهای طولی در اندازه های متفاوت به همراه توده ی سیاه رنگ قارچ عامل بیماری نمایان میگردد که غالبا با ترشح صمغ زرد تا قهوه ای رنگ همراه است. یکی از عوامل مهم بروز خشکیدگی سرشاخه های مرکبات قارچ mangiferae Neofusicoccum است. بیماری خشکیدگی سرشاخه اغلب در تابستان و بیشتر در باغات با مدیریت ضعیف، تغذیه و آبیاری نامناسب و انجام هرسهای تابستانه مشاهده میشود. مدیریت صحیح در زمینه ی آبیاری، تغذیه ی مناسب و تقویت درختان، ضد عفونی محل هرس، عدم هرس درختان در طول ماههای گرم سال وکاربرد قارچ کش محافظتی می تواند خسارت این بیماری را کاهش دهد.

مستندات انتشار مقاله :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها