دلایل ریزش گل و میوه و راهکار کاهش آن

471/00 1400/03/05 یافته های علمی 55 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 12

دیدگاه ها 1

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

مرکبات ومیوه های نیمه گرمسیری

واژگان کلیدی :

نام نشریه / همایش :

مقاله علمی و اینترنت

چکیده ترویجی :

اولین ریزش گلها در مرکبات مربوط به پیش از شکوفایی جوانه گل است ولی شدت این ریزش مربوط به سه الی چهار هفته بعد از آغاز ظهور گلهاست. در این دوره معمولا گل های ناقص، ضعیف یا گرده افشانی نشده از درخت جدا می شوند. به هرحال ریزش گل بخش قابل توجهی از گل های درخت مرکبات را شامل میشود و نباید از فراوانی گلهای ریخته زیر درخت نگران بود . میوه چه هایی که در اندازه نخود هستند که به خوبی تلقیح نشده اند هم ریزش پیدا میکند. موج دوم ریزش در مناطق نیمه گرمسیری در ماه های اردیبهشت و خرداد قابل مشاهده است که میوه ها بدون دم از درخت جدا می شوند. اندازه این میوه ها حدود نیم تا دو سانتی متر است .این ریزش طبیعی بوده و به درخت این امکان را می دهد که با حذف میوه چه های اضافی تعداد آن ها را در حدی تنظیم کند که توان تغذیه ای آن ها را داشته باشد. بنابراین تغذیه مناسب درختان این ریزش را کاهش خواهد داد زیرا درختانی که به خوبی تغذیه شده باشند ، می توانند میوه بیشتری را نگه دارند . موج سوم ریزش ها که غیر طبیعی و خطرناک است ریزش قبل از برداشت است . ریزش میوه ها قبل از برداشت که علل متعددی دارد ، خطرناک بوده و وقوع آن خسارت زیادی به باغ وارد می نماید

مستندات انتشار مقاله :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها

  • مرتضی مهدویان
  • 1401/04/27

درود بر شما. سپاس از مطالب مفید و کاربردی