چالش ها، راهبردها و الزامات رونق تولید در جمهوری اسلامی ایران

516/00 1400/05/16 یافته های علمی 67 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 5

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

فعالیت های پژوهشی

واژگان کلیدی :

نام نشریه / همایش :

خبرنامه و مقالات اقتصادی اینترنتی

مستندات انتشار مقاله :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها