سیستم های گرمایشی در گلخانه

616/00 1400/11/15 یافته های علمی 50 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 4

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

محصولات گلخانه ای

واژگان کلیدی :

محصولات گلخانه ای,انواع سیستم های گرمایشی

نام نشریه / همایش :

ماهنامه مروج مازندران

چکیده ترویجی :

گلخانه‌داران باید منبع سوخت اضافی داشته باشند تا در زمستان در صورت نرسیدن به موقع سوخت یا قطع موقتی گاز از آن استفاده کنند.

مستندات انتشار مقاله :

جهت دانلود ورود / ثبت نام نمایید
همرسانی

دیدگاه ها