شناسایی علف هرز گل جالیز و روش های کنترل آن

721/01 1401/02/07 یافته های علمی 50 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 1

همرسانی 0

جزییات یافته های علمی

حوزه دانش :

گیاه پزشکی

واژگان کلیدی :

علف هرز, گل جالیز, روش کنترل

نام نشریه / همایش :

یافته علمی

چکیده ترویجی :

پیشگیری و جلوگیری از آلوده نشدن زمین های کشاورزی به گل جالیزی بسیار مهم است و به دلیل اینکه مدیریت و کنترل گل های جالیزی بسیار مشکل است بایستی جدی گرفته شود. روش های مختلفی مانند روش های شیمیایی، غیر شیمیایی و بیولوژیکی برای مبارزه با گل جالیز وجود دارند .

همرسانی

دیدگاه ها

  • مرتضی مهدویان
  • 1401/04/27

سپاس از مطالب مفید و کاربردی.