آشنایی با آفات کلزا

374/99 1399/12/14 رسانه ای 62 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 4

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 6

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پیشنهاد

زمینه :

ترویج و آموزش کشاورزی

شرح روش فعلی و بیان نقاط ضعف و معایب آن :

آشنایی با آفات کلزا با اجرا به زبان محلی مازندرانی در برنامه رادیویی صبح مازندران برای جامعه مخاطب بهره بردار و کشاورز کلزا کار

شرح روش پیشنهادی و مزایای آن :

راهکارها و امکانات لازم برای اجرایی شدن پیشنهاد :

مستندات :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها