تاثیر همزمانسازی فحلی با استفاده از (PMSG) eCG بر عملکرد تولیدمثلی میشهای زل در خارج از فصل تولیدمثل

386/99 1399/12/17 پایان نامه 70 امتیاز کار گروه

میانگین امتیاز کاربران 0

افزودن به علاقه مندی 0

بازدیدکنندگان 3

دیدگاه ها 0

همرسانی 0

جزییات پایان نامه

حوزه دانش :

علوم دامی

مقطع :

کارشناسی ارشد

نام دانشگاه :

دانشگاه گنبدکاووس

سال ارائه :

سال 99

چکیده ترویجی :

تعداد 60 راس میش نژاد زل با میانگین سن 2 تا 3 سال و وزن 40 کیلوگرم و نمره وضعیت بدنی 5 / 2 انتخاب وبا استفاده از اسفنج پروژسترونی که در داخل واژن قرار داده شد و مورد القاء فحلی قرارگرفتند. بعد از 12 روز اسفنجها خارج و دوزهای مختلف صفر، 250 ، 550 ، و 650iu واحد بینالمللی هورمون eCG به صورت عضلانی تزریق گردید. حدود 30 ساعت بعد میشها علائم فحلی را در گله نشان داده و سپس قوچها به نسبت 1 به 5 برای هر تیمار معرفی شدند. داده های زایش، نرخ برهزایی، دوقلوزایی و فحلی ثبت گردید. نتایج نشان داد بیشترین درصد فحلی مربوط به تیمار اول و چهارم با مقدار 93 درصد بوده است. بیشترین درصد آبستنی و زایمان و درصد دوقلوزایی 15 / 46 در تیمار سوم مشاهده شد. همچنین بالاترین نرخ برهزایی در تیمار سوم مشاهده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش استفاده از حجم 550 واحد PMSG بهترین راندمان تولیدمثلی را نشان داد و استفاده از حجم 650 واحد PMSG کمترین نتایج را داشت.

فایل کامل پایان نامه :

ورود / ثبت نام
همرسانی

دیدگاه ها