کارتابل من

درباره ما

مدیریت دانش مقوله وسیعی است که پیاده‌سازی آن نیازمند فعالیت همزمان سازمان در ۳ سطح فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و نرم‌افزار می‌باشد. یکی از حوزه‌های اصلی در پیاده‌سازی مدیریت دانش در یک سازمان، پیاده‌سازی سیستم نرم‌افزاری مناسب است که به‌عنوان مهم‌ترین ابزار تسهیل کننده اجرای فرآیندهای مدیریت دانش در سازمان محسوب خواهد شد.

این نرم افزار  با همکاری گروه نوسازی و تحول اداری سازمان جهادکشاورزی مازندران پیاده سازی ودر حال اجرا می باشد.