محمدهادی آقاجانی دلاور

  • 316

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / بابلسر
مدرک/رشته تحصیلی
دکترا / علوم دامی
5
تعداد فعالیت های دانشی
5
تعداد بازدید پروفایل
8
تعداد دانلود ها
0
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
1
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (5)