علی اکبرزاده

  • 525.2

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / مهندسی کشاورزی - آبیاری
7
تعداد فعالیت های دانشی
8
تعداد بازدید پروفایل
9
تعداد دانلود ها
2
فعالیت ها در انجمن ها
1
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
1
تعداد اعلام بکارگیری دانش

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (7)

تاثیر آبیاری کامل، کم‌آبیاری تنظیم شده (RDI) و کم‌آبیاری بخشی ریشه (PRD)روی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)، در شرایط مزرعه.

خرداد 1400

برای سازگاری با شرایط کمبود آب، استفاده از روش¬های افزایش بهره¬وری آب به منظور تولید بیشتر محصول به ...

مشاهده جزییات