مرتضی مهدویان

  • 1700.6

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / آمل
مدرک/رشته تحصیلی
دکترا / باغبانی
25
تعداد فعالیت های دانشی
32
تعداد بازدید پروفایل
30
تعداد دانلود ها
19
فعالیت ها در انجمن ها
5
تعداد سوال ها
56
تعداد پاسخ ها
82
کامنت گذاری در دانش ها
248
تعداد اعلام بکارگیری دانش

افتخارات

گواهینامه سابقۀ داوری عالی برای سه ژورنال معتبر بین‌المللی دانلود

مشاهده موارد بیشتر

گواهینامه سابقۀ داوری عالی برای سه ژورنال معتبر بین‌المللی دانلود

گواهینامه سابقۀ داوری عالی برای ژورنال Annual Research & Review in Biology

گواهینامه سابقۀ داوری عالی برای ژورنال Journal of Experimantal Agriculture international

گواهینامه سابقۀ داوری عالی برای ژورنال Plant Cell Biotechnology and Mulcular Biology

جزییات کمتر

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (25)

تولید محصول سالم برنج در حوزه فعالیت مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد (پخش شده از سیمای مرکز مازندران و شبکه اول سراسری)

اسفند 1399

تهیه شده توسط مرکز جهاد کشاورزی شهید دعاگو رئیس‌آباد و بارگذاری شده در کانال تلگرام کشاورزی پایدار د ...

مشاهده جزییات