مجید مسلمی

  • 165

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / آمل
مدرک/رشته تحصیلی
فوق لیسانس / زراعت
2
تعداد فعالیت های دانشی
4
تعداد بازدید پروفایل
7
تعداد دانلود ها
1
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
6
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (2)