سیده صدیقه کاظمی

  • 47.4

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / آمل
مدرک/رشته تحصیلی
لیسانس / زراعت واصلاح نباتات
2
تعداد فعالیت های دانشی
5
تعداد بازدید پروفایل
6
تعداد دانلود ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (2)