سیده رقیه حسینی کردخیلی

  • 187

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / شیرگاه
مدرک/رشته تحصیلی
فوق لیسانس / باغبانی
4
تعداد فعالیت های دانشی
2
تعداد بازدید پروفایل
7
تعداد دانلود ها
0
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
1
تعداد اعلام بکارگیری دانش

مهارت ها و تخصص ها

افتخارات

تدریس دروس عملیات میوه های ریز- میوه های گرمسیری در دانشگاه علوم کشاورزی ساری نیمسال اول 90-89

مشاهده موارد بیشتر

تدریس دروس عملیات میوه های ریز- میوه های گرمسیری در دانشگاه علوم کشاورزی ساری نیمسال اول 90-89

جزییات کمتر

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (4)