مریم سلطانیها

  • 82.5

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / مدیریت کشاورزی
1
تعداد فعالیت های دانشی
4
تعداد بازدید پروفایل
8
تعداد دانلود ها
0
فعالیت ها در انجمن ها
2
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
0
تعداد اعلام بکارگیری دانش

مهارت ها و تخصص ها

افتخارات

کسب مقام اول و دوم مسابقات بانوان شاغل سوادکوه شمالی

مشاهده موارد بیشتر

کسب مقام اول و دوم مسابقات بانوان شاغل سوادکوه شمالی

جزییات کمتر

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (1)