مطهره السادات دهقانی

  • 1011

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / ساری
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / ترویج وآموزش کشاورزی
19
تعداد فعالیت های دانشی
6
تعداد بازدید پروفایل
13
تعداد دانلود ها

مهارت ها و تخصص ها

افتخارات

عضو شورای هماهنگی کانون یادگیری استان مازندران

مشاهده موارد بیشتر

عضو شورای هماهنگی کانون یادگیری استان مازندران

عضو کمیته کارشناسی تهیه متون و اطلاعات کشاورزی

عضو کمیته اجرایی پایلوت های تغذیه در استان مازندران

دارای رتبه یک مهندسین مشاور حقیقی در رشته ترویج و آموزش کشاورزی

شرکت در دوره آموزشی OVOP (یک روستا یک محصول)

گواهی شرکت در دوره اموزشی ovop توسط jiCA

جزییات کمتر

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (19)