مطهره السادات دهقانی

  • 1278

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / ساری
مدرک/رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد / ترویج وآموزش کشاورزی
23
تعداد فعالیت های دانشی
7
تعداد بازدید پروفایل
15
تعداد دانلود ها
4
فعالیت ها در انجمن ها
0
تعداد سوال ها
0
تعداد پاسخ ها
0
کامنت گذاری در دانش ها
18
تعداد اعلام بکارگیری دانش

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (23)

بررسی نقش تعاونی های جنگل نشین در ارتباط با احیاء جنگل/ مطالعه موردی در حوزه اداره کل منابع طبیعی/ آبخیز داری استان مازندران- ساری

خرداد 1400

نقش منابع¬طبیعی به خصوص جنگل¬ها از جوانب متعددی حائز اهمیت می¬باشد. در مهم¬ترین حالت این منابع به عن ...

مشاهده جزییات