زری مشایخ بخشی

  • 412.6

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مازندران / چالوس
مدرک/رشته تحصیلی
لیسانس / باغبانی
5
تعداد فعالیت های دانشی
5
تعداد بازدید پروفایل
9
تعداد دانلود ها
4
فعالیت ها در انجمن ها
1
تعداد سوال ها
3
تعداد پاسخ ها
1
کامنت گذاری در دانش ها
18
تعداد اعلام بکارگیری دانش

مهارت ها و تخصص ها

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (5)