مدیر سامانه

  • 1774.9

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
8
تعداد فعالیت های دانشی
15
تعداد بازدید پروفایل
19
تعداد دانلود ها
5
فعالیت ها در انجمن ها
6
تعداد سوال ها
6
تعداد پاسخ ها
11
کامنت گذاری در دانش ها
49
تعداد اعلام بکارگیری دانش

افتخارات

1

مشاهده موارد بیشتر

1

لوح تقدیر از ریاست جمهوری

لوح تقدیر از مرکز پژوهشهای وزارت علوم

جزییات کمتر

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (8)