مدیر سامانه

  • 1707.1

سامانه مدیریت دانش

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اطلاعات حرفه ای

پست الکترونیک
استان/شهر
مدرک/رشته تحصیلی
8
تعداد فعالیت های دانشی
13
تعداد بازدید پروفایل
13
تعداد دانلود ها

افتخارات

1

مشاهده موارد بیشتر

1

لوح تقدیر از ریاست جمهوری لوح تقدیر از ریاست جمهوری

لوح تقدیر از مرکز پژوهشهای وزارت علوم

جزییات کمتر

فعالیت های دانشی

فعالیت های دانشی (8)